PES

PES je zkratka pro polyesterová vlákna, což jsou synteticky vyrobená vlákna ze skupiny textilních vláken z polyetylentereftalátu (PES).